Vispārīgi drošības un lietošanas noteikumi

blog_img1

 

Galvenās drošības prasības:

Veidgabali nav piemēroti sastatnēm!

 • Uzstādot konstrukcijas, kur pastāv traumu risks - būs nezināmas slodzes, vibrācijas, augstas konstrukcijas utt. - vienmēr meklējiet speciālistu palīdzību slodzes novērtēšanai un projektu sagatavošanai.

  Vertikālajām caurulēm jābūt nepārtrauktām – caurules atzariem izmantojiet uzmaucamus savelkamos savienojumus.

  Piestiprinot pamatam vai citai konstrukcijai jaunu konstrukciju, ir jāpārbauda pamats vai cita konstrukcija, lai pārliecinātos, ka tās stāvoklis un mehāniskās īpašības ir piemērotas papildu projektētajām slodzēm.

  Īpaša uzmanība jāpievērš neparasti korozīvām vidēm vai vietām, kur var rasties cikliskas slodzes vai vibrācijas.

  Starpstūra savienotājelementus nedrīkst metināt.

  Lai novērtētu savelkamo veidgabalu sistēmas piemērotību konkrētam pielietojumam, rūpīgi jāapsver iespējamās maksimālās slodzes no augšas un visos citos virzienos. Atkarībā no paredzētā lietojuma var būt nepieciešams apsvērt papildu līdzekļus konstrukcijas nostiprināšanai vai izvēlēties lielāka diametra caurules un veidgabalus.

  Projektēšanas un uzstādīšanas laikā rūpīgi jāpadomā par pasākumiem, lai samazinātu iespējamus vandālisma gadījumus. Jāaprēķina papildu balstu un stiprinājuma vietu skaits.

 

Vispārīgie uzstādīšanas noteikumi

 • Vienmēr glabājiet savienojošās daļas sausos apstākļos.

  Uzglabājot un uzstādot, pārliecinieties, ka savienojošās daļas un caurules ir tīras

  Vienmēr pārliecinieties, ka savilkšanas skrūves ir vērstas pret savienojošo daļu tā, lai savilkšanas skrūves asais gals būtu vērsts pret cauruli.

  Lai iegūtu optimālu savilkšanas skrūves slīdslodzi, savilkšanas skrūve jāpievelk līdz 40 Nm, kam var būt nepieciešama uzgriežņu atslēga ar dinamometru. Pārliecinieties, ka šī slodze 40 Nm netiek pārsniegta.

  Estētisku apsvērumu dēļ, ja iespējams, piestipriniet savienojošās daļas ar skrūvēm, kas vērstas mazāk redzamajos virzienos. Lai samazinātu lietus ūdens aizturi, pieskrūvējiet savienojošās daļas uz leju vai horizontāli.

  Vienmēr pārliecinieties, ka gatavā konstrukcijā nav asu malu vai izvirzījumu.

  Nemēģiniet pārveidot savienojošās daļas.

  Mēs neuzņemamies nekādu atbildību par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies savelkamo veidgabalu savienojošo daļu nepareizas lietošanas dēļ. Tāpat, nepastāvot speciālista novērtējumam par konstrukcijas piemērotību lietošanai, arī nepastāvot projekta aprēķiniem ar slodzēm, stiprinājuma vietu skaitu un citiem parametriem, kas nodrošinātu drošu, uzticamu un ilgstošu konstrukcijas ekspluatāciju.

  Cauruļu galus ieteicams apstrādāts ar grunti vai krāsu pēc nogriešanas un pirms to ievietošanas savienojumā.